Chứng Khoán Coach 1:1

Lộ trình tư vấn đầu tư chuyên nghiệp thời hạn 1 năm. Dành cho nhà đầu tư có số vốn nhàn rỗi từ 2 tỷ trở lên, với mục tiêu lợi nhuận lên tới 40%/năm.

Lộ trình coach phù hợp với đối tượng nhà đầu tư nào

1.Nhà đầu tư mới, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng muốn tìm kiếm lợi nhuận bền vững trên thị trường.

2.Nhà đầu tư không có thời gian theo dõi thị trường.

3.Nhà đầu tư chưa có định hướng rõ ràng khi tham gia thị trường chứng khoán.

4.Nhà đầu tư cần một chiến lược đầu tư dài hạn, bền vững

Quyền lợi của nhà đầu tư khi tham gia lộ trình coach 1:1

1.Tham gia tất cả các khóa đào tạo chứng khoán đúng chuẩn miễn phí trong vòng 1 năm

2.Tham gia group nhà đầu tư thực thụ, group quy tụ nhiều nhà đầu tư kinh nghiệm

3.Group hỗ trợ riêng, hỏi đáp, trao đổi các thắc mắc về các mã cổ phiếu đang đầu tư hoặc tình hình thị trường nói chung.

4.Đội ngũ quản lí luôn theo dõi tình trạng tài khoản đầu tư hàng ngày và sẽ có thay đổi tùy theo tình hình thị trường và tình hình doanh nghiệp đang đầu tư.

5.Nhà đầu tư được đội ngũ tư vấn và lên chiến lược đầu tư phù hợp với số vốn của mình. Các chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Lợi nhuận mục tiêu lên tới 40%/năm.

Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin chi tiết tại đây!

Coach

X
X