Chương trình đào tạo cơ bản về thị trường tài chính nói chung

Tổng quan thị trường tài chính

Tiền và dòng tiền trong nền kinh tế hiện tại

  • Tiền là gì và nó vận hành ntn trong nền kinh tế
  • Dòng tiền luân chuyển và tác động như thế nào trong nền kinh tế

Các yếu tố Vĩ mô và thị trường chứng khoán

  • Nắm bắt xu hướng chính sách tiền tệ của Fed
  • Nắm bắt dòng tiền từ các kênh đầu tư
  • Tác động của các chính sách điều hành
Chương trình Online | offline chia sẻ kiến thức vĩ mô, chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ kiến thức


X
X