Hướng dẫn đổi tên zoom

Đổi tên zoom trên máy tính

B1 : Truy cập website : https://us02web.zoom.us/

B2 : Đăng nhập tài khoản Zoom

z1 2 Hướng dẫn đổi tên Zoom

z2 2 Hướng dẫn đổi tên Zoom
B3 : Bấm vào mục hồ sơ

B4 : Bấm chỉnh sửa

Hướng dẫn đổi tên zoom

Đổi tên zoom trên điện thoại

You cannot copy content of this page
X
X